top of page
SLOW URBANISM IN AARHUS (2013)


Integratie van een project met zelfgekozen locatie en programma in de havenstad Aarhus, Denemarken.

 

Het nieuwe masterplan voor het havengebied van Aarhus, dat voorheen een containerhaven was, is ontworpen volgens top-down stedenbouw.

Er wordt zeer dwingend, planmatig betekenis gegeven aan de omgeving en er is nog maar weinig ruimte voor spontaniteit.

Dit masterplan lijkt te wringen met mijn onderzoek naar wat de Deense samenleving typeert. De binnenstad van Aarhus heeft verder - in tegenstelling tot het havengebied - een heel incrementeel karakter.

 

Deze kennis, gevoed door rijk onderzoek naar demografie, mobiliteit, groen, water enzovoort, resulteert in het ontwerp van een adaptief,

low-profile centrumlint, dwars op de grens tussen de binnenstad en het havengebied.

 

Lokale centraliteit wordt verzekerd door enkele motorgebouwen strategisch in te pluggen. De functies die ze herbergen, worden bepaald aan de hand van onderzoek naar lokale noden.

Slow urbanism wordt gepromoot en het eerste ankerproject in dit centrumlint, wordt een duurzaam, multifunctioneel gebouw,

bestemd voor de creatieveling die nog geen plek vond in dit geherwaardeerde havengebied. Het programma omvat ondermeer een boot- en fietsherstelplaats, een kleinschalige plantenkwekerij gekoppeld aan een hostel, en workshop- en tentoonstellingsruimtes.

EEN GEBOUW MET HART EN GEWETEN - ZEB (2012)


Ontwerp van een 'zero energy building' in Gent. Locatie, omvang en programma zelf te bepalen.

 

Bovenop een doorrit in de Wondelgemstraat in de multiculturele Rabotbuurt, wordt een duurzaam gebouw in de breedste zin van het woord geïntegreerd. Onderzoek naar onder andere aanwezige en ontbrekende functies, (potentiële) bewoners en toekomstperspectieven resulteren in het ontwerp van een radiostation met flexibele workshop- en repetitieruimte.

De Gentse buurt krijgt een sociaal-duurzame injectie. Het zwevende gebouw wordt technisch

en energetisch duurzaam door onder andere regen- en grijswaterrecuperatie, een centrale

en structurele techniekenschacht, materiaalgebruik met inachtneming van het

cradle-to-cradle-principe en intelligente bouwdetails. Het PHPP-programma is tevens gebruikt als een ondersteunende ontwerptool.

GLOBAL WARMING IS REAL! -
BANG KHUN THIAN, THAILAND (2011)


Ontwikkelingssamenwerking in Bangkok, Thailand, onder begeleiding van Luca School of Arts en KMUTT King Mongkut's university of Technology Thonbury en dankzijn VLIR UOS.

 

Bang Khun Thian, Het enige district van Bangkok dat grenst aan de kustlijn van de Golf van Thailand, lijdt enorm onder natuurlijke en stedenbouwkundig ontwikkelingen. Klimaatverandering, economische booming en domografische druk bezorgen het district veel problemen die onomkeerbaar worden en impact zullen krijgen op de volledige Metropool Bangkok en zelfs verder. 

Deze problematiek word ter plaatse meer in detail onderzocht door een multidisciplinair team, waaronder mezelf als studente architectuur. Door ontwerpend onderzoek te doen, wordt er op zoek gegaan naar oplossingen en vooral sensibilisering van de bevolking.

Er blijken, zoals verwacht, meer redenen te zijn voor het veranderende landschap dan enkel het klimaat. De bestaande agricultuur veroorzaakt zware bodemerosie, boomende economie in samenwerking met de bevolkingsexplosie zorgen voor wildgroei aan fabrieken en weinig kwalitatieve wijken, watervervuiling,....

 

Het beeldmateriaal verduidelijkt enkele van onze onderzoeken en (suggesties tot) acties.

DE INTELLIGENTE RUINE - GRAVENSTEEN (2011)
 
Integratie van woningen - op een zelf te bepalen wijze - op de site van het Gravensteen (een Middeleeuwse burcht in het hart van de stad Gent)
 

Het incrementele karakter van de historische stad Gent in combinatie met de gerespecteerde landmark Gravensteen, worden als leidraden genomen voor het strategisch inplanten van cascowoningen vlak naast (en niet er op of erger, in) de burcht.

Deze cascowoningen fungeren als intelligente ruïnes die horizontaal en verticaal geschakeld worden rondom kleine en grotere (semi-)publieke ruimtes. Ze zijn flexibel op vlak van ruimte en tijd: hun functie, mogelijke indeling en aantal connecties met andere modules kan variëren. 

De ingebruiknamen wordt heel zichtbaar in het straatbeeld omdat er veel ruimte is voor eigen aanvullingen. Zo zijn er bijvoorbeeld (te) veel gevelopeningen waardoor sommige op een eigen manier, ingevuld moeten worden. 

Het belangrijkste oogmerk is spontaniteit: 

bottom-up stedenbouw promoten - voor zo ver dit mogelijk is in deze opdracht - en verschillende potentiële doelgroepen aantrekken door het toegankelijke principe.


 

REANIMATIE VAN
NOORD-WILLEBROEK (2012)
 
Ontwerpend onderzoek voor Noord-Willebroek, een minder ontwikkelde buurt  die afgescheiden ligt van het Willebroekse centrum door de treinlijn. (groepswerk)
Vervolgens het strategisch inpluggen van een gebouw naar keuze in deze buurt. (individueel)
 
De buurt, die zowel ruimtelijk als sociaal geïsoleerd is door mobiliteitswegen, heeft nood heropleving. De manier waarop, vloeit voort uit rijk onderzoek: gesprekken met bewoners, demografische cijfers, mobiliteit, groen, economie enzovoort.
 
Dit onderzoek resulteert in de vorming van een nieuw centrum in de vorm van een aaneensluitend pad dat kronkelt doorheen de buurt. De breedte en invulling ervan, varieert strategisch naargelang en met respect voor de specifieke plaats.
Een groot deel is autoluw, gezien het grote (mogelijke) aanbod van publiek transport en de verwachte toekomstperspectieven naar demografische invulling. 
Goed beredeneerd worden publieke en semi-publieke functies op het pad ingeplugd. Mijn uitwerking wordt een tweedelig gebouw met enerzijds een bibliotheekje met leesbar en anderzijds een restaurant. Deze invulling fungeert als sociale trigger op een scharnierpunt tussen bestaande wegels voor zwakke weggebruikers en het nieuwe 'centrumpad'.
NIEUWE VORMEN VAN LEVEN IN DE GENTSE HAVEN (2010)


Ontwerp van een multifunctioneel gebouw in het havengebied van Gent.

 

Het gebouw is ontworpen als eye catcher, geïnspireerd op 'de ophaalbrug' van Giovanni Battista Piranesi. Het gebouw is bedoeld als eerste impuls tot een nieuwe vorm van activiteit in het havengebied en dat mag opvallen.

 

Het gebouw fungeert zowel als functionele transportterminus, als draaischijf voor verschillende doelgroepen die er uiteenlopende activiteiten vinden. Zo zijn er naast functionele arbeiderskleed- en eetruimtes ook een danszaal, een auditorium, enkele kantoorruimtes en een feestzaal. 

bottom of page